ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Международен ден на хората с увреждания

Учениците от втори и трети клас, участваха в тренинги, посветени на 3 декември - Международе ден на хората с увреждания, организирани съвместно от класните ръководители и г-жа Даниела Вълева - ресурсен учител. В хода на тези мини обучения по толерантност, децата чрез ролеви игри и работа по групи, успяха да разберат как можем да бъдем полезни на децата със затруднения, какво означава да имат увреждане и как се чувства човек, който не разполага с цялостния си ресурс. Тренингите бяха емоционални, децата бяха активни и позитивни. 

Международен ден на хората с увреждания  - Изображение 1