ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Прием

За учебната 2022/2023 година, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" обявава план-прием на ученици в първи и пети клас, в съответствие с чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

СКЪПИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪВОКЛАСНИЦИ,

 

               ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

           НА 1 АПРИЛ 2022 ГОДИНА ОТ 10,30 ЧАСА

          ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОРГАНИЗИРА

             ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 

              ЗАЕДНО ЩЕ РИСУВАМЕ

 

            ЗАЕДНО ЩЕ АПЛИКИРАМЕ

 

           ЗАЕДНО ЩЕ ЗАСАДИМ ЦВЕТЕ  

 

         ЗАПОВЯДАЙТЕ!