ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Прием

За учебната 2021/2022 година, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" обявава план-прием на ученици в първи и пети клас, в съответствие с чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование