ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Предстоящи обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Тема на обучението

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие

„Иновативни методи на преподаване в облачна среда. Създаване на облачна библиотека с образователни материали и разработване на онлайн тестове и анкети“

В електронна среда

30.05.22 г. и 01.06.2022г.

14.30 – 18.30 ч.

Школо

1

Климатичните промени – как да ги преподавате без да сте експерт?

В електронна среда

25.05.2022г.

18.00 – 20.00 ч.

Преподаваме. bg

3

 "Компетентностен подход" В електронна среда 05.07.2022 г. 9,00 - 17,00 ч. Раабе - България 18

 

"Ученикът в центъра"

гр. Трявна  15-18. 08. 2022 г. 9,00 - 17,00 Фондация "Заедно в час" 4

"Управление на образователната институция в условията на кризи"

гр. Банкя 25-26.07.2022 г.   НЦПКПС

1

"Проектно - базирано обучение

гр. Хисаря август 2022 9,00 - 17,00  Постоянна академия за науки и иновации в образованието

2

Обучение в прилагането на методиката Jump Math

гр. София 29-31.08.2022 9,00 - 17.00  институт за прогресивно образование

2

Креативни решения за преподаване, използване на дигитални образователни ресурси и облачни технологии

гр. Ловеч 8.10.2022 9,00 - 17,00  НП „Мотивирани учители  и квалификация“ 2022

1

 Как да готвим учениците за национално външно оценяване по български език и литература и математика в 4. клас; методически иновации в обучението по БЕЛ и математика в началния етап  Електронна среда 9.11 - 10.11.2022 14,30   Национална програма „Мотивирани учители и квалификация” 2022 г  1
Мотивация - екипност - лидерство с. Чифлик 21.11 - 22.11.2022 14,00 Национална програма "Мотивирани учители и квалификация" - 
НЦПКПС
1
Контрол на професионалния струс. Съвременни методи и подходи за развитие на логическото, творческото и критичното мислене в учениците" гр. Банкя 3-5.12.2022 14,00 Национална програма "Мотивирани учители и квалификация"- 
НЦПКПС
1
„Обучения на педагогическите специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/ в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя“ гр. Банкя 13-15.01.2022 14,00 Национална програма "Мотивирани учители и квалификация"- 
НЦПКПС
1
Сътрудничество в училище Обучение в електронна среда Декември 2022 9,00 Фондация "Заедно в час"  6
Стандарт за качество Обучение в електронна среда март 2023 9,00 Фондация "Заедно в час" 6
Как да имаме успешен прием в първи клас Обучение в електронна среда април 2023 18.00 Преподаваме.bg 2
"Кинообразование в училище" Присъствено обучение 22 и 23 април 2023 9,00-17,00 Институт за прогресивно образование 1
Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците в обучението по ИЦ, ГИ и ГО” Присъствено обучение 22 април 2023 9,00 - 17,00 РААБЕ 1