ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Обучение в електронна среда от разстояние - втори срок 2020/2021 г.

 

 

Считано от 01.04.2021 със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 година се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I  до VII клас и децата от четвърта възрастова група. 

Учебните занятия за учениците, които се обучават в електронна среда от разстояние да се провеждат в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание за учениците от I до VІІ клас, както следва:

 

 

 

Час / I -  IV клас

1.час

8.00 – 8.20

2.час

8.40-9.00

3.час

9.20–9.40

4.час

10.00-10.20

5.час

10.40-11.00

6 час

11.20 – 11.40

 

Час / V -  VII клас

1.час

8.00-8.30

2.час

8.40-9.10

3.час

9.20-09.50

4.час

10.00-10.30

5.час

10.40-11.10

6.час

11.20-11.50

7.час

12.00-12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считано от 17.03.2021 година със Заповед №РД – 01- 057-15.03.2021 г. на РЗИ – гр. Ловеч се преустановяват присъствените учебни занимания за учениците от V – VII клас

 

Период

ОРЕС

17.03.-04.04.2021

V , VI  VII клас

 

Учебните занятия за учениците, които се обучават в електронна среда от разстояние  се провеждат в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание за учениците от V до VІІ клас, както следва:

Час/Клас

V

VI

VII

1 час

8.00-8.30

8.00-8.30

8.00-8.30

2 час

9.00-9.30

9.00-9.30

9.00-9.30

3 час

9.50-10.20

9.50-10.20

9.50-10.20

4 час

10.40-11.10

10.40-11.10

10.40-11.10

5 час

11.30-12.00

11.30-12.00

11.30-12.00

6 час

12.20-12.50

12.20-12.50

12.20-12.50

7 час

13.05-13.35

13.05-13.35

13.05-13.35

 

 

 

 

Считано от 04.02.2021 год.със заповед на министъра на здравеопазването  се възстановяват присъствените учебни занимания на учениците от V – VII клас, както следва:

 

Период

Присъствено обучение

ОРЕС

04.02.-17.02.2021

VII

V, VI

18.02-02.03.2021

V

VI, VII

04.03. – 17.03.2021

VI

V,VII

 

Учебните занятия за учениците, които се обучават в електронна среда от разстояние  се провеждат в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание за учениците от V до VІІ клас, както следва:

Час/Клас

V

VI

VII

1 час

8.00-8.30

8.00-8.30

8.00-8.30

2 час

9.00-9.30

9.00-9.30

9.00-9.30

3 час

9.50-10.20

9.50-10.20

9.50-10.20

4 час

10.40-11.10

10.40-11.10

10.40-11.10

5 час

11.30-12.00

11.30-12.00

11.30-12.00

6 час

12.20-12.50

12.20-12.50

12.20-12.50

7 час

13.05-13.35

13.05-13.35

13.05-13.35

 

Обучението в групите за целодневна организация на учебния ден за учениците от V - VII се осъществява, както следва:

 

Период

Присъствено обучение

Учител ЦДО

04.02.-17.02.2021

VII

Светлана Евтимова

18.02-02.03.2021

V

Светлана Евтимова

04.03. – 17.03.2021

VI

Мирослав Димчев