ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ съдържа два модула – Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт.

 

В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" през учебната 2022/2023 година ще бъдат сформирани една група по Модул 1 - народни танци с 10 ученици от начален етап и една групо по модул 2 - волейбол с 12 ученици от прогимназиален етап.