ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Занимания по интереси за учебната 2023/2024 г.: 

Група: Приятели с природата 

Участници : 15 ученици от IV клас

Ръководител: Даринка Русева - устарши учител в начален етап 

 Цели:


-Да се изградят умения за опазване на околната среда.

-Да се създадат условия учениците да прилагат на практика усвоените умения, касаещи опазването на природата.

-Развития на умения за разделно събиране на отпадъци

-Да се създаде интерес и да се изграждат умения за индивидуална и колективна активност.

-Усвояване на основни знания за живата и неживата природата.

-Да се изгради положително отношение към съхранението на околната среда

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

Група: "Здравословен начин на живот"

Участници: 15 ученици от V  клас

Ръководител: ралица Кръстева -  учител в прогимназиален етап 

„Здравето е най-важният фактор, който ни прави щастливи. То зависи от нашето хранене, прием на течности, движение, сън, хигиена, чисти мисли и добри дела“. Основните акценти при здравословния начин на живот са рационално хранене, правилна хидратация, активно движение, опазване на околната среда и увереност в собствените сили и възможности. Това са и основните въпроси, които ще бъдат разглеждани в клуб „Здравословен начин на живот“, при което учениците ще усвоят умения и компетентности за самоконтрол на собственото си здраве и предпазване от рискови за здравето ситуации.

ЦЕЛИ:

Учениците:

 • Да усвоят знания за здравословен начин на живот и за взаимовръзката между човека и околната среда;
 • Да придобият знания за здравословно хранене – как и с какво да се храним, за да бъдем здрави;
 • Да разберат значението на плодовете и зеленчуците за човешкото здраве;
 • Да осъзнаят факта, че движението е неразделна част от здравословния начин на живот;
 • Да осъзнаят ползата от добрата хидратация за човешкия организъм;
 • Повишат мотивацията си за лично екологично възпитание и култура.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Учениците:

 • Да изградят в съзнанието си модели за целесъобразен и здравословен начин на живот;
 • Да оценят значението на здравословния режим на хранене за правилното функциониране на човешкия организъм;
 • Да усвоят умения и компетентности за самоконтрол на собственото си здраве и предпазване от рискови за здравето ситуации;
 • Да се стимулират да споделят и реализират свои идеи, да подобряват работата си в екип;
 • Повишат мотивацията си за учене, чрез придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания;
 • Придобият знания и компетентности, които не са част от задължителната училищна подготовка.

 

 

 

Група: Сръчковци

Участници : 15 ученици от I и II клас

Ръководител: Валентин Андреев - устарши учител в начален етап 

 Цели:


-Повишаване компетентностите на учениците в областта на технологиите .

-Усвояване на умения за изработване на сувенири, свързани с българските празници.

-Съхранение на българските традиции и обичаи. 

-Да се създаде интерес и да се изграждат умения за индивидуална и колективна активност.

-Усвояване на основни знания за последователностите при изработката на различни видове изделия. .