ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Система от мерки в условията на COVID-19/ИНФОРМАЦИЯ

     

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА ЗАБОЛЕЛИТЕ ОТ КОВИД – 19 ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ

Месец

Брой заболели ученици

Брой заболели педагогически и непедагогически персонал

Карантинирани паралелки

Септември 2021

0

0

0

Октомври 2021

0

0

0

Ноември 2021

0

0

0

Декември 2021

0

0

0

Януари 2022

1

3

0

Февруари 2022

0

2

0

Март 2022

 0

 0

Април 2022

 0

 0

Май 2022

 0

Юни 2022

 0

 0