ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Екип

1. Елеонора Димитрова Тодорова - Директор

2. Тотка Стойнова Бешева - главен счетоводител 

3. Поля Лазарова Василева - старши учител подготвителна група 

4. Даринка Драгнева Русева - старши учител начален етап

5. Илиянка Ганева Влаева - старши учител начален етап 

6. Валентин Цанов Андреев - старши учител начален етап  

7. Николинка Петкова -  учител начален етап

8. Иванета Тихомирова Стойчева - старши учител общообразователен предмет по БЕЛ 

9. Ралица Кръстева - учител общообразователен предмет БЗО, ЧП и ХООС 

10. Хинко Нешев Илиев - старши учител общообразователен предмет ФВС 

11. Цецка Пенчева - учител общообразователен предмет Математика и Информационни технологии 

12. Галя Иванова Иванова- учител общообразователен предмет Английски език 

13. Сашка Боянова Михайлова - учител общообразователен предмет География и икономика, История и цивилизации 

14. Рени Христова - учител   ГЦОУД

15. Марияна Георгиева Георгиева - старши учител  ГЦОУД

16. Мирослав Димчев Димитров - страши учител  ГЦОУД

17. Светлана Николаевна Евтимова - страши учител  ГЦОУД

18. Марина Недкова Петкова -  старши възпитател 

19. Цветелина Недкова Петкова -  старши възпитател 

20. Глория Людмилова Георгиева - педагогически съветник 

21. Даниела Стоянова Вълева - ресурсен учител 

22. Георги Николаев Георгиев - образователен медиатор 

23. Галина Гечева Митева - медицинска сестра 

24. Георги Николаев Георгиев - домакин 

25. Теодора Дянкова Тотева - технически изпълнител/ЧР 

26. Радинка Тодорова Христова - охрана 

27. Станислава Владева Динчева - хигиенист 

28. Нели Иванова Нешева - хигиенист 

30. Иван Тодоров- работник, поддръжка 

31. Николай Атанасов Христов - шофьор 

32. Николай Петров Диков - шофьор 

33. Георги Димитров Георгиев - шофьор