ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Екип

1. Елеонора Димитрова Тодорова - Директор

2. Тотка Стойнова Бешева - главен счетоводител 

3. Поля Лазарова Василева - старши учител подготвителна група 

4. Даринка Драгнева Русева - старши учител начален етап- класен ръководител на I клас

5. Илиянка Ганева Влаева - старши учител начален етап - класен ръководител на II клас 

6. Валентин Цанов Андреев - старши учител начален етап - класен ръководител на III клас 

7. Весела Димитрова Димитрова -  учител начален етап - класен ръководител на IV клас 

8. Иванета Тихомирова Стойчева - старши учител общообразователен предмет по БЕЛ - класен ръководител на V клас 

9. Христалина Василева Недева - старши учител общообразователен предмет БЗО, ЧП и ХООС - класен ръководител на VI клас 

10. Хинко Нешев Илиев - старши учител общообразователен предмет ФВС - класен ръководител на VII клас 

11. Йовка Христова Николова - страши учител общообразователен предмет Математика и Информационни технологии 

12. Роза Йосифова Какова - старши учител общообразователен предмет Английски език 

13. Цветелина Христова Трифонова - учител общообразователен предмет География и икономика, История и цивилизации 

14. Таня Георгиева Илиева - старши учител на I ГЦОУД

15. Марияна Георгиева Георгиева - старши учител на II ГЦОУД

16. Мирослав Димчев Димитров - страши учител на III ГЦОУД

17. Светлана Николаевна Евтимова - страши учител на IV ГЦОУД

18. Марина Недкова Петкова -  старши възпитател 

19. Цветелина Недкова Петкова -  старши възпитател 

20. Глория Людмилова Георгиева - педагогически съветник 

21. Даниела Стоянова Вълева - ресурсен учител 

22. Георги Николаев Георгиев - образователен медиатор 

23. Галина Гечева Митева - медицинска сестра 

24. Галина Ангелова Колева - касиер - домакин 

25. Теодора Дянкова Тотева - технически изпълнител/ЧР 

26. Радинка Тодорова Христова - охрана 

27. Станислава Владева Динчева - хигиенист 

28. Нели Иванова Нешева - хигиенист 

30. Красимир Тодоров Баев - работник, поддръжка 

31. Николай Атанасов Христов - шофьор 

32. Николай Петров Диков - шофьор 

33. Георги Димитров Георгиев - шофьор