ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Графици - 2021/2022

Прикачени документи

График - провеждане на изпити за срочна оценка- двойки – септември 2022.doc
Заповед и график за провеждане на попправителна сесия ПЕ - 21-22.pdf
График на поправителна сесия - ПЕ - 21-22.pdf
Седмично разписание - 2 срок -21-22 г. - Ангелина - ОРЕС.docx
ГРАФИК- провеждане на изпити за срочна оценка- Мира.doc
график - провеждане на изпити за срочна оценка- Минка.doc
график - ресурсен учител.pdf
Пед. съветник - график - 2 срок.pdf
График - психолог, училищен - 2 срок.pdf
График - логопед - 2 срок.pdf
Вгори час на класа - Втори срок 21-22.pdf
Седмично разписание - Втори срок 21-22.pdf
Консултации - Втори срок - 21-22.pdf
Дежурни учители - Втори срок 21-22.pdf
График - контролни, класни - Втори срок 21-22.pdf
седмично разписание - първи срок.pdf
график - спортни дейности.pdf
график - ресурсен учител.pdf
график - психолог.pdf
график - писмени изпитвания.pdf
график - логопед.pdf
график - втори час на класа.pdf
консултации - уч.предмети.pdf
график - консултации за ученици в ЦДО.pdf