ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Национална програма "Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници"

Цели на програмата:

  • Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи;
  • Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от уязвими групи и на техните родители;
  • Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на техните деца в системата на училищното образование;
  • Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните работници.

 

В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Ловеч са предвидени ежемесечни дейности на терен с родителите на учениците до края на месец декември 2022 година , челящи стимулирането на взаимодействието родител - уччител - ученик и повишаване на мотивацията за оказване на взаимна подкрепа, която да се реализира в училищната общност.