ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Училища за пример

„Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху устойчиво подобряване на лидерските и преподавателски практики, които допринасят за успеха на всички ученици в училището.  

Програмата се състои от две неразделни части: 

  • Курс Лидерство в училище: надгражда уменията на лидерския екип да допринася за по-задълбоченото учене на всички ученици чрез доказани от практиката и науката подходи;
  • Курс по избор на училището, свързан с различни методи на преподаване: надгражда уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в една от 4 области, спрямо конкретните нужди на училището.

Участниците в двата курса преминават през: 

  • практика – всяко училище в програмата разработва и реализира цялостен проект за подобрение на училището спрямо нуждите си; 
  • надграждащи обучения – участниците преминават през серия от присъствени и онлайн обучения, обединяващи дългогодишния ни опит с най-новите изследвания за ученето на възрастните; 
  • подкрепа от ментор  – всеки училищен екип работи с ментор, който го подкрепя в работата по училищния проект и прилагането на наученото; 
  • работа в професионална общност и споделяне на опит – участниците в програмата работят заедно с колеги от други училища с разнообразен профил от цялата страна.

Обученията и подкрепата са безплатни за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в ИРОППКПС и участниците получават съответния брой кредити.

 
Екипът на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Ловеч през настоящата 2022/2023 година ще реализира двугодишната програма с надежда за осигуряване на качествено образование на всяко дете и ученик.