ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Проект - BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

    Група от  пет деца  в предучилищна възраст са влючени в Дейност 1 - Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи, по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

    Тази дейност е насочена към деца, които се затрудняват с използването на български език. Обучението се провежда по програма, изготвена от ръководителя на групата  г-жа Поля Василева- ст.учител ПГ.

    Обучението се осъществява в пакети от 10 педагогически ситуации, а всяко обучение приключва с изучаването на един пакет, за което детето получава удостоверение.