ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Ние можем! Ние успяваме!

 
 
През учебната 2022-2023 година, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ловеч, ще изпълнява дейности по проект " НИЕ МОЖЕМ! НИЕ УСПЯВАМЕ!", финансирани от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), чиято основна цел е да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства.

Основната цел на проекта е мотивирането на децата и учениците за личностна изява, повишаване на показаните резултати в процеса на обучение, възпитание и социализация и ефективно интегриране в училищната среда.

В стратегически план, проектът ще подпомогне:

- Развитието на уменията на учениците за позитивна комуникация и общуване, чрез себепознание;
- Представянето на уменията на децата и учениците в общността и широката общественост;
- Подобряването на уменията за четене и четене с разбиране и училищните резултати като цяло;
- Ефективното  взаимодействие между децата и учениците в училищната общност.

Дейностите, които ще бъдат реализирани са следните:

- Създаване на група "Приказките интересни за дечицата чудесни" с деца от четвърта възрастова група и ученици от четвърти клас

- Създаване на клуб "Кой съм аз?"
- Създаване на клуб "Имало едно време"

- Провеждане на фестивал на способностите с деца, ученици, учители и родители
- Работа на терен през почивните дни и ваканциите за подобряване на уменията за четене и преодоляване на дефицитите от ОРЕС - "Приказка без край"

Проектът ще бъде реализиран в рамките на 9 месеца и е на стойност 17 785,00 лева