ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Занимания по интереси за учебната 2022/2023 г.: 

Група: Природни обекти в България

Участници : 15 ученици от IV клас

Ръководител: Цветелина Хитова - учител по география и икономика

 Цели:


-Да се изградят умения за емоционално отношение към родината.

-Да се създадат условия учениците да изпитват желания да обогатят своята култура.

-Толерантно отношение към репертоарния план и чуждото мнение и участие в изготвянето му.

-Да се създаде интерес и да се изграждат умения за индивидуална и колективна творческа любителска изява и активност.

-Усвояване на основни природни и исторически обекти в страната.

-Да се изгради положително отношение към обектите в страната.

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

Група: "Здравословен начин на живот"

Участници: 15 ученици от III  клас

Ръководител: Младен Додев -  учител в прогимназиален етап 

„Здравето е най-важният фактор, който ни прави щастливи. То зависи от нашето хранене, прием на течности, движение, сън, хигиена, чисти мисли и добри дела“. Основните акценти при здравословния начин на живот са рационално хранене, правилна хидратация, активно движение, опазване на околната среда и увереност в собствените сили и възможности. Това са и основните въпроси, които ще бъдат разглеждани в клуб „Здравословен начин на живот“, при което учениците ще усвоят умения и компетентности за самоконтрол на собственото си здраве и предпазване от рискови за здравето ситуации.

ЦЕЛИ:

Учениците:

 • Да усвоят знания за здравословен начин на живот и за взаимовръзката между човека и околната среда;
 • Да придобият знания за здравословно хранене – как и с какво да се храним, за да бъдем здрави;
 • Да разберат значението на плодовете и зеленчуците за човешкото здраве;
 • Да осъзнаят факта, че движението е неразделна част от здравословния начин на живот;
 • Да осъзнаят ползата от добрата хидратация за човешкия организъм;
 • Повишат мотивацията си за лично екологично възпитание и култура.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Учениците:

 • Да изградят в съзнанието си модели за целесъобразен и здравословен начин на живот;
 • Да оценят значението на здравословния режим на хранене за правилното функциониране на човешкия организъм;
 • Да усвоят умения и компетентности за самоконтрол на собственото си здраве и предпазване от рискови за здравето ситуации;
 • Да се стимулират да споделят и реализират свои идеи, да подобряват работата си в екип;
 • Повишат мотивацията си за учене, чрез придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания;
 • Придобият знания и компетентности, които не са част от задължителната училищна подготовка.