ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Млади Неоткрити Математически Таланти

Учителите на първи и втори клас, г-н Андреев и г-жа Димитрова през учебната 2022/2023 година ще бъдат част от голямото семейство на JUMP Math

  • JUMP (Junior Undiscovered Math Prodigies) – Млади Неоткрити Математически Таланти.
  • JUMP Math е иновативна програма за обучение по математика, посветена на развитие на потенциала на всяко дете и изграждане на увереност при обучението по математика. JUMP Math е разработена от канадския математик и автор Dr. John Mighton,  стартира през 1998 г. и бързо набира последователи и съмишленици сред математици, педагози и когнитивисти. Днес JUMP Math е призната за образователна иновация и се радва на широка популярност в световен мащаб, а от 2010 г. и в България.
  • JUMP Math е изключително ценен ресурс за учителите с подробно разписани сценарии на уроците, възможност за следване на темпото на децата, насърчаване чрез насочено откривателство и даване на постоянна обратна връзка, учи се в окуражаваща и подкрепяща среда, изгражда се силна мотивация за учене. Учителите получават методическа подкрепа и допълнителни ресурси през учебната година.
  • 10 години силата на JUMP Math помага на учениците в България да говорят с увереност и любов езика на математиката – уникална база за развитие на потенциала им във всички STEM направления. Програмата JUMP Math е подходяща за всички ученици, защото се фокусира върху индивидуалния подход и развива универсални умения за мислене. По JUMP Math се преподава в общински и частни училища и детски градини, в частни школи и занимални, работи се индивидуално с много ученици, вкл. на ресурсно подпомагане, както и се използва от много родители у дома.
  • Изгражда универсални умения и ценни нагласи у децата за цял живот – учи се с радост, концентрация и разбиране, развива самостоятелни, мислещи и кооперативни личности, търсещи, уверени, инициативни, с нагласа за развитие и успех.