ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Стъпка по стъпка към по-високи постижения

Ловешко училище с деца от малцинствата търси пътища за подобряване на резултатите на учениците

Ловешкото училище ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Ловеч работи в смесена среда (електронна  и на хартиен носител) . От новата година се завърнаха в училище в присъствено обучение учениците от начален етап (80 ученици) и подготвителната група  (17). Малък е процентът на отсъстващите заради заболяване, но има и такива деца, чиито родители се притесняват от пандемията. Въпреки това няма подадени заявления от родители за обучение в електронна среда от разстояние.

В момента тъчем на три стана – присъствено обучение, онлайн и на хартиен носител, но се стремим да бъдат обхванати всички деца, каза директорът Елеонора Тодорова. Тя е поела училището от август миналата година. Преди това е била начален учител в същото училище.

В момента 70 на сто от учениците 5. -7. клас се обучават в електронна среда от разстояние. Условията за обучение при второто излизане в електронна среда са много по-благоприятни, смята директорката. Осигурени са достатъчно устройства и карти за интернет.

  По постановление на Министерски съвет за целеви средства за отпускане на устройства за закупени 3 лаптопа за ученици и един за учител. Със средства на училището са осигурени 10 устройства и отделно още 15 таблета от средствата за борба срещу ковид от бюджета на училището.

За изненада учениците са редовни, проследявам периодично какво се случва в часовете, каза Елеонора Тодорова. В края на миналата учебна година деца и учители са работили във вайбър, месинджър, сега вече всички са в електронната платформа Microsoft Teams .Това става благодарение на колективните усилия на учителите, които помагат за активирането на акаунтите в платформата. „Проблем е, че голямата част от родителите на нашите ученици нямат дигитална компетентност, самите те не използват електронни средства в работата си или за комуникация. Затова и не могат да помагат на децата. Учителите се борят да научат учениците да се справят сами. Трудности се създават и от това, че имаме деца от малки населени места край Ловеч, където има лош интернет“, обясни директорката.

Изключителна подкрепа в учебната работа оказва медиаторът Георги Георгиев, назначен по проект „Подкрепа за успех“. Три пъти седмично, съвместно с учителите, разнася образователни материали на хартиен носител и осъществява връзката между децата и педагозите. 30 процента от децата в прогимназиален етап се обучават на хартиен носител, защото не разполагат с устройства и интернет.

За подобряване на  комуникацията между ученици - родител – учител училището работи по проект "Родители - УСПЕХ - удовлетворени, смели, позитивни, енергични, хармонични", финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Целта е  включване на родителите като партньори в живота на училищната общност и понижаване на нивото на негативните нагласи и стереотипи спрямо представителите на етническите малцинства.  Вече са проведени някои съвместни инициативи с родители, но предстоят три мотивационни кампании сред родители в кварталите на Ловеч „Гозница“ и „Продимчец“ и село Радювене.

Въпреки трудностите директорът Елеонора Тодорова е оптимист за училището със 130-годишна история. В него голяма част от децата са от малцинствата, но тя разчита много на педагогическия екип, в който редом с учителите с дълъг стаж има и млади, енергични учители, които търсят различни подходи за ангажиране на учениците. Целта на всички е стъпка по стъпка да се върви към по-високи постижения на децата.

Прикачени документи

06.pdf