ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

През месеците октомври и ноември 2020 г. бяха стартирани и се проведоха инициативи планирани, като дейности по проект "Родители - УСПЕХ - удовлетворени, смели, позитивни, енергични, хармонични", финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Осъществена беше първата среща на участниците в родителския клуб "Ключ към успеха", като бяха проучени, чрез анкетиране нагласите на родителите за партньорски взаимоотношения с представителите на училището. През месец ноември беше проведена тематична среща, посветена на "Безопсният интернет" и правилата, които родителите могат да въведат в домашна среда в тази връзка. Още по-вълнуващи бяха и съвместните мероприятия с децата. С оглед на спазването на противоепидемичните мерки, арт заниманието се проведе на няколко етапа, като децата и техните семейства изработиха град "Минало, настояще, бъдеще" и показаха своите родословни връзки. През месец ноември се състоя волейболна среща по дейността "Ключ към здравето" между родители, ученици и учители. С разлика от една точка, победи отборът на възрастните. Всички участници преживяха положителни емоции и вълнения. 

 - Изображение 1