ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Общуването между родителите и децата беше темата на януарската среща на родителския клуб "Ключ към успеха", сформиран по проект "Родители - УСПЕХ - удовлетворени, смели, позитивни, енергични, хармонични", финансиран от ЦОИДУЕМ. На срещата  на участващите родители бяха показани различни възможности за позитивно общуване в семейна среда, които биха се отразили благотворно върху развитието на децата. Също така в хода на срещата беше провокирана дискусия, в която родителите споделяха за своите лични преживявания при възпитанието на децата, както от гледна точка на възрастта им, така и от страна на индивидуалното им развитие. Говорено беше за проявите, които родителите считат за нееуместни и при които биха потърсили помощ от страна на училището. Този формат при който може да бъде изслушано мнението на всеки, допадна на участниците и те заявиха своята готовност да продължават да бъдат членове на родителския клуб. 

Водещ на срещата беше г-жа Пенка Петрова - ръководител на клуба "Ключ към успеха". 

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4