ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Ден на толерантността

На 16 ноември - Международен ден на толератността, децата и учениците от ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" отбелязаха Деня на толернтността. Изработена беше градина на толерантността от учениците от 3 клас, а първокласниците, съвместно с ресурсния учител - г-жа Чалова проведоха урок за правилата и добрите думи между дуцата. 

Ден на толерантността  - Изображение 1